Bejelentés


JAWA-sokk tuning oldala Nincs lehetetlen

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

A feszültség szabályozóról általában

 

- A következőkben kizárólag az akkumulá- torral felszerelt járművek elektronos rendszer- ével, a teljesség igénye nélkül, kívánok foglal- kozni.
 A fenti rendszerek el. energia ellátásának két fő eleme az akkumulátor és a dinamó vagy az újabb típusoknál a generátor. Vegyük sorban :
- Az akkumulátor, vegyi energia formájában tárolja az elektromos ener- giát.
- A dinamó, mechanikai energiát (forgó mozgás) alakít egyen feszültséggé (árammá).
- A generátor mechanikai energiát (forgó mozgás) alakít váltakozó feszültséggé (árammá).
 Az összetevők fizikai tulajdonságából adódóan a "házasság" ugyancsak problémás ui. az akkumulátor többé-kevésbé állandó egyen feszültsége és a mechanikus áramforrások (dinamó, generátor) erősen fordulatszám függő feszültsége nehezen egyeztet- hető össze. A feladat megoldása a mechanikus áramforrás feszültségének állandó értéken tartá- sával - a kimenő feszültség szabályozásával -old- ható meg. A fesz. szab.-ok elvileg kétféleképpen működhetnek a beavatkozás módja szerint vagy a kimenő feszültséget szabályozzák (állandó mágnes- sel üzemelő generátorok) vagy a gerjesztő áram szabályozása által -csak ezzel a rendszerrel fogok foglalkozni- érik el, hogy a kimenő fe- szültség többé kevésbé állandó maradjon. A ger- jesztő áram elvileg kétféleképpen szabályozható vagy a gerjesztő áram analóg módon való szabály- ozásával -bonyolultsága, és egyéb okok miatt nem használják- vagy a gerjesztő áram ki-be kapcsol- gatásával.
A "kapcsolgatás" történhet -az áram mágneses hatását felhasználva- elektro- mechanikus úton -ilyen a szocimotorok fesz. szabályozóinak többsége, vagy elektronikus úton.
- A fesz. szabályozó működése, a mű- ködés megérése szempontjából lényegtelen töltés visszajelző áramkört a kapcsolásból kihagytam, röviden a következő:

1 ábra
Bekapcsoláskor a gerjesztő tekercset (dinamónál az állórész, ge- nerátornál a fogórész, kivezetések jelölése: "M"-JWA ; "DF"-MZ) az akkumulátorról (kivezetések jelölése: "B"-JAWA ; "51"-MZ)árammal látja el.
A fordulatszám növekedésével a gerjesztett tekercs (dinamónál a forgórész, generátornál az állórész) által létrehozott feszültség (a "D"-Jawa ;"D+:61" -MZ kivezetéseken) növekedni kezd melyet a fesz. szab. érzékel és egy bizonyos előre beállított feszültségnél (7,2 vagy 14,4 Volt) ki- kapcsolja a gerjesztő áramot. A gerjesztő áram megszűnése a gerjesztett tekercs feszültségének csökkenéséhez vezet amit a fesz. szab. szintén érzékel és egy bizonyos csökkenés elérésekor újra bekapcsolja a gerjesztő áramot. A folyamat a motor leállításáig folyamatosan ismétlődik.
- A fesz. szab. működés módjából következik, hogy a motor elektromos rendszerében a feszültség két szélső érték között, melyek átlaga 7,2 vagy 14,1 V, ingadozik. Egy fesz szab annál jobb minőségű minél kisebb a két szélső feszültség érték közti különbség.
- Itt hívom fel a figyelmet a JAWA és az MZ dinamó bekötés közti "apró" különb- ségre, nevezetesen a gerjesztő tekercs (az ábrán *- gal jelölt) "meleg" vége a JAWA-nál a gerjesztett tekercsre míg az MZ-nél a fesz. szabályozóra van kötve, generátor esetében mindkét gyár az "MZ" bekötést alkalmazza. Ez a különbség azt eredményezi, hogy a két márkához gyártott elektro-mechanikus fesz. szab.-ok kis hozzáértéssel felcserélhetők (mivel a mech. kapcsoló nem érzékeny az áram irányára) viszont az elektronikusan működőek nem, vagyis a JAWA-hoz gyártott fesz. szab. nem szerelhető MZ-re és fordítva (hacsak a dinamó bekötését nem módosítjuk).

 

Vissza a FőoldalraÜzenetküldés
Esetleges kérdését küldje el itt!

E-mail címed:
Szöveg:Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!